ترجمه رسمی لیست بیمه شرکت ها

با الکترونیکی شدن روند تسلیم لیست بیمه ماهانه پرینت آن که فاقد مهر تامین اجتماعی است قابل ترجمه رسمی نمی باشد.

شما می توانید از شعبه تامین اجتماعی تقاضای «نتایج عملیات فنی انفرادی» نمایید که حاوی نام کارکنان و ریز دستمزدها و دیگر اطلاعات مرتبط می باشد. این گزارش ممهور به مهر شعبه شده و قابل ترجمه رسمی می باشد.

طبق روال کنونی با این توجیه که کارفرما حق افشای اطلاعات کارکنان خود را ندارد دادگستری و وزارت خارجه از تایید لیست بیمه خودداری می کنند.


ترجمه لیست بیمه

نمونه ترجمه سابقه بیمه

سابقه بیمه به انگلیسی

ترجمه سوابق بیمه تامین اجتماعی

ترجمه سابقه کار

ترجمه رسمی لیست بیمه

دارالترجمه رسمی طالقانی کرج
نشانی: کرج، خیابان شهید بهشتی، بعد از میدان سپاه، نرسیده به چهارراه طالقانی، روبروی هلال احمر، بلوار قائم (انتهای پارک نژاد فلاح، روبروی محل احداث ایستگاه مترو)، ساختمان اداری جهان نما، طبقه پنجم، واحد16
شماره تلفن: 3274382 026 / 32761285 026 / 09190024061 / 09190024062 / 09190024063
نمابر: 32761285 026
 
ساعات کاری
9:00 الی 18:00