نمونه گواهی اشتغال به کار برای دارالترجمه

1. گواهی اشتغال به کار باید روی سربرگ شرکت یا موسسه گواهی کننده حاوی اسم شرکت یا موسسه، آدرس، شماره تماس و دیگر اطلاعات مربوطه مثل ایمیل و وب سایت (اختیاری) باشد.

2. گواهی باید شماره و تاریخ داشته باشد.

3. گواهی ترجیحا خطاب نداشته باشد. برخی از شرکتها یا موسسات الزام دارند نامه خطاب به مرجع خاصی باشد که در صورت لزوم خطاب می تواند به دارالترجمه یا اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه باشد که در این دو صورت می توان در ترجمه عبارت به مراجع ذیربط (to whom it may concern) را قید کرد.

4. موضوع گواهی (اختیاری)

5. گواهی معمولا با عبارت بدینوسیله گواهی می شود... شروع می شود.

6. در ادامه نام و نام خانوادگی صاحب گواهی قید می شود. موارد دیگر چون نام پدر، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کد ملی، شماره گذرنامه و غیره به صورت اختیاری می توانند قید شوند.

7. بهتر است شماره بیمه تامین اجتماعی (در صورتی که بیمه از طریق تامین اجتماعی رد می شود) قید شود و یا بیمه به صورتی تصریح شود.

8. نحوه کار (تمام وقت یا پاره وقت) و ساعات کار مطابق با قانون کار یا قانون مربوطه قید شود.

9. بازه زمانی کار در شرکت از تاریخ ... تا تاریخ ... یا حال حاضر قید شود.

10. سمت قید شود.

11. می توانید حقوق ماهانه را قید کنید. اما اگر مبلغ قید شود ارائه مدارک دال بر واریز مالیات بر حقوق برای تایید الزامی می باشد.

12. مدرک تحصیلی می تواند قید شود که در این صورت برای تایید گواهی ارائه اصل دانشنامه الزامی می باشد.  

13. به صورت اختیاری می توانید خلاصه ای از شرح وظایف قید کنید.

14. مرجع گواهی کننده باید با ذکر نام و سمت پایین گواهی را مهر و امضاء کند.

15. درج شماره مستقیم یا ایمیل امضاء کننده گواهی (اختیاری).
 

برای تایید گواهی اشتغال به کار چه موارد الزامی است

1. ارائه روزنامه رسمی شرکت. اگر اصل روزنامه رسمی را ندارید (که معمولا هم همینطور است) از سایت روزنامه رسمی www.rrk.ir روزنامه رسمی شرکت را پیدا کنید و پرینت بگیرید و با ارائه آن به سازمان روزنامه رسمی واقع در تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، نسخه با مهر برجسته آنرا دریافت کنید. دارالترجمه می تواند این کار را برای شما انجام دهد.

2. ارائه سابقه بیمه یا دفترچه بیمه جهت تایید الزامی می باشد.

3. اگر عنوان کارشناس یا کارشناس ارشد یا مدرک تحصیلی در گواهی قید شده باشد ارائه دانشنامه الزامی می باشد.

4. اگر عناوینی چون مدیر عامل یا رییس هیات مدیره و غیره درج شده باشد ارائه روزنامه رسمی مربوطه الزامی می باشد.

5. اگر انتصاب به مقام خاصی در گواهی ذکر شده باشد ارائه حکم کارگزینی الزامی می باشد.

6. اگر میزان حقوق دریافتی بیش از مبلغ مشمول معافیت در قانون کار باشد باید مدارک لازم جهت اثبات واریز مالیات بر حقوق ارائه شود (ارائه فیش حقوق یا تاییدیه مقامات مالیاتی)
 

ترجمه اشتغال به کار

ترجمه گواهی اشتغال به کار

ترجمه نامه اشتغال به کار

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار

نمونه ترجمه گواهی اشتغال به کار

ترجمه پروانه اشتغال به کار

دارالترجمه رسمی طالقانی کرج
نشانی: کرج، خیابان شهید بهشتی، بعد از میدان سپاه، نرسیده به چهارراه طالقانی، روبروی هلال احمر، بلوار قائم (انتهای پارک نژاد فلاح، روبروی محل احداث ایستگاه مترو)، ساختمان اداری جهان نما، طبقه پنجم، واحد16
شماره تلفن: 3274382 026 / 32761285 026 / 09190024061 / 09190024062 / 09190024063
نمابر: 32761285 026
 
ساعات کاری
9:00 الی 18:00